دقت ، دقت ، دقت

همه چی رو عالی کد میزنی ( عالی که نه! خوب). situation و state machine رو هم با یه وسواس معمولی با دیدن کدهای دیگران کپی/پیست میکنی! قبل از build کردن پروژه چند بار دیگه همه چی رو مرور میکنی تا مطمئن بشی همه چی درست هست! یه لایک به خودت میدی و با توکل به خدا شروع می کنی به build.

در کمال ناباوری میبینی که خروجی ای که باید بگیری 180 درجه که 1800 درجه با خروجی مد نظرت فرق داره! دو ساعت کلنجار میروی با کد! از همکارت کمک میخواهی… اون هم یک ساعت برات وقت میذاره و یک دفعه فریاد اورکا اورکا سر میدهد. مدیری که از ته راهرو داد میزند: “باز دوباره form رو اشتباه نوشتی!؟ ” و تو با خنده ای تلخ جوابش را میدهی…

این حکایت این چند روزه من سر کار است. بی دقتی ، بی دقتی ، بی دقتی

بی دقتی

اما چطور جلوی این بی دقتی را بگیرم:

1. عجله کردن ممنوع

اگر برای اتمام پروژه ای مدیر واحد یک deadline مشخص کرده است سر همان زمان کار را تمام کن.

2. کپی/پیست هرگز

کپی/پیست کردن چیز بدی نیست مگر اینکه دقت لازم را داشته باشی. از آنچه که کپی میکنی اطمینان کامل داشته باش! جایی که آن را پیست می کنی هم با دقت خاصی زیر نظر بگیر.

3. بررسی موردی هر قطعه کد

اگر خروجی مورد نظرت از اجرای کد را نگرفتی ، همه آنچه را که نوشته ای از نو بررسی کن! حتی آن قطعه ای را که 100% از صحتش اطمینان داری.

 

انتهای درس امروز ؛ از قول جادی، شاد باشید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید