من را Trim-Tab صدا کنید

متن زیر کپی از سایت خوب متمم است.

امروز می‌خواهیم برای شما، جمله‌‌ای از باکمینستر فولر، معمار بزرگ آمریکایی نقل کنیم. او را علاوه بر معمار، یک متفکر بزرگ سیستمی هم می‌دانند:

 

باکمینستر فولر

باکمینستر فولر

باکمینستر، بارها و بارها اظهار می‌کرد که اشتباه بزرگ ما این است که به جای اینکه به مدل بهتر یا مطلوب‌تر فکر کنیم، صرفاً به جنگیدن با وضعیت و موقعیت موجود می‌پردازیم.

شاید بد نباشد نگاهی هم به سنگ قبر این معمار بیندازیم. او در سال ۱۹۸۳ (بیش از سی سال قبل) فوت کرده است:

Call me trim tab

Call me trim tab

 

سنگ قبر او – به رغم بناها و یادگارهای بزرگی که از خود به جا گذاشته – بسیار ساده و معمولی است و روی آن، یک جمله‌ی عجیب به چشم می‌خورد: Call me trim tab. من را Trim-Tab صدا کنید!

برای اینکه بدانیم Trim-Tab چیست، باید سری به مصاحبه‌های خود او بزنیم. به هر حال این مفهوم آنقدر برایش مهم بوده و آن را تکرار کرده که تا سنگ قبر هم همراهش مانده. او در یکی از مصاحبه‌های خود می‌گوید:

 

ایشون trim tab هستند

ایشون trim tab هستند

Trim-tab یک باله‌ی قائم کوچک است که در انتهای تیغه‌ی سکان کشتی قرار می‌گیرد.

این قطعه با جابجایی کوچک و ظریف خود، فشاری ایجاد می‌کند تا سکان به آرامی حرکت کند و با تغییر موقعیت تیغه‌ی سکان، به تدریج خود کشتی هم تغییر جهت دهد.

با توجه به حجم کشتی و فشار روی تیغه‌ی سکان، می‌توان گفت که عملاً هیچ فشاری به Trim Tab نمی‌آید و حرکتش به تدریج و به آهستگی، مسیر کشتی را تغییر می‌دهد. شما به سمت چپ می چرخید و جامعه فکر می‌کند که به اراده‌ی خود، به سمت راست تغییر جهت می‌دهد!

اما مهم نیست. اگر به اندازه‌ی کافی در تصمیم‌ها و رفتار خود دقیق باشید، می‌توانید به آرامی مسیر جامعه را تغییر دهید.

این است که دوست دارم من را Trim-Tab بدانند و بکوشم فقط در همین حد – و نه بیشتر – برای تغییر مسیر جامعه تلاش کنم.

 

شاید، ما هم بتوانیم هر کدام برای خانواده و سازمان و جامعه‌ی خود، چنین قطعه‌ی کوچک اما تاثیرگذاری باشیم. کافی است به دنبال تاثیرگذاری بزرگ و سریع نباشیم.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید