زندگی پر هیجان تر می شود:تریگ آپ

از مورخ 19 فرودین 1396 قرار است یک تجربه جدیدی را آغاز کنم. تجربه ای تحت عنوان استارتاپ ، شتابدهی و احتمالا کارآفرینی (که اصلا اعتقاد به آن ندارم – بعدا در پستی جداگانه خواهم گفت که بنظرم کارآفرینی چیست.)

از فردا -شنبه- کار تیمی خود را بر روی ایده ای تحت عنوان دخل و خرج که یک PFM است در کافه آی تی متعلق به شرکت فناپ شروع خواهیم کرد. زین پس اتفاقات، یادگیری ها و موضوعات حول این تجربه جدید هم به موضوعات این وبلاگ اضافه خواهد شد.

بعدا در مورد همه چی بیشتر توضیح خواهم داد (مفاهیم استارتاپ، شتابدهی، PFM و … )

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید