پایان پیش شتابدهی تریگ آپ

پیش نوشت: در دو پست قبلی(+و+) اشاره کرده ام که مشغول چه کاره هستم ( به روایت بهتری بودم ).

مورخ ۹ اردیبهشت روز خروج ما(تیم دخل و خرج) از مرکز نوآوری های فناپ یا شتابدهنده تریگ آپ بود، پایان تقریبا ۲۰ روز یادگیری مداوم. اما حاضر به امضای قرارداد نشدیم…. باشد تا اتفاقات بهتری در انتظارمان باشد.

پی نوشت:
روز معلم را به همه کسانی که تو این مدت تلاش کردند تا چیزی یاد بگیریم تبریک می گم، دکتر نقی پور، خانم وصله چی، محمد و کمال عزیز، دکتر نظری ، آقای عیسی وجدانی و بقیه دوستان.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید