نمادهای لازم برای استارتاپ ها

خبرش حتی سریع تر از سرعت نور پیچید! جاباما فیلتر شد :/ برای چی!؟ برای نداشتن تی نماد :/ چی نماد؟ تی نماد!!!! تی نماد چی هست؟

تی نماد داداش جدید ای نماد می باشد. زین پس هر کسب و کار اینترنتی باید مجوزی را از نهاد مربوطه به کسب و کار خود را بگیرد و این یعنی به جای اینکه مسیر را برای شرکت های استارتاپی هموار تر کنند دارند با بلوک های سیمانی در بین راه و مین گذاری های عجیب غریب کار را دشوار تر می کنند!!!!!!!!!!!!!!!!

جاباما چون حوزه کاری اش گردشگری است باید از سازمان گردشگری تی نماد را بگیرد

با تشکر از شنبه مگ که پیگیر این خبر بود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید