رضایت از زندگی چیست؟

پیش نوشت: این نوشته را در زمانی می نویسم که سرشار از خستگی و بی میلی شدید نسبت به زندگی هستم! از لحاظ روحی در نقطه -1 خود به سر می برم.

 

داغونم مثل sin 3п/2

داغونم مثل sin 3п/2

چند وقتی هست دچار یک سردرگمی پیچیده ای هستم… اینکه از زندگی چی میخواهم؟ زندگی از من چی می خواهد؟ دیگران از من چی می خواهند؟ و خیلی پرسش های دیگر که توی همین مایه ها مطرح می شوند. گم کردن مسیر، توقع هایی که از خودت داشتی که برآورده نشده اند و توقع های دیگران که نمی دانی باید با آنها چه کنی باعث می شوند که بیشتر بین زمین و هوا گیر کنی!

رسالت گم شده ام که در جستجوی آن هستم فشار زیادی را به من وارد کرده است. رسالتی که نمی دانم هدفم از وجود داشتن چیست؟ چه کاره باید شود؟ به کدام سمت باید حرکت کنم، تصمیم به ورود به حوزه برنامه نویسی موبایل چقدر درست بوده است، تصمیم به مهاجرت و … . جنگیدن در چند نبرد مختلف باعث شده است انرژی کافی نداشته باشم.

از قول یکی از دوستانم که همیشه بهش می گفتم تو خیلی کمال گرا هستی و این اصلا خوب نیست بهم گفت این که در چندین میدان مختلف در حال نبرد هستی نشانی است از کمال گرایی خودت که اصلا خوب نیست :( این کمال گرایی یکی از ریشه های این سرگشتگی است. اینکه همیشه دنبال فلان برنامه نویس رفتی که چه کار می کند؟ این که فلان تکنولوژی جدید چطور بر زندگی تاثیر می گذارد؟ اینکه فلان شخص در مورد آینده زبان های برنامه نویسی چه چیزی را ایراد نموده است؟ مردم فلان کشور برای بهبود زندگی خود چه می کنند؟ و هزاران مورد دیگر که گویا نشان دهنده این است که من دنبال کمال گرایی هستم :| که نرسیدن به آنها باعث فشار روحی شده است.

از قول همین دوستم یکی دیگر از ریشه های این درهم ریختگی عدم شکرگزاری از داشته هایمان است. تا حدودی این را قبول دارم، اما با شکرگزاری هم چیزی از مسائل حداقل من حل نمی شود! :/ شاید باید شکرگزار باشم…. تا نشانه های بیشتری را بیابم.

پی نوشت:

همچنان له تشریف دارم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید