لذت یادگیری معماری نرم افزار

تقریبا 5 ماه هست که به عنوان برنامه نویس حوزه موبایل (iOS) مشغول فعالیت هستم. در این مدت بالا و پایین های فراوانی داشته، بارها دل سرد شده ام، بارها مدیرم از کارم راضی نبود! به اینکه کدم فقط کار می کند و هیچ گونه دست خوبی ندارد، performance در آن رعایت نشده است و … . هنوز هم چنین گیراهایی می دهد، اما خیلی کمتر شده است و این یعنی من در حال پیشرفت هستم.

در چند روز گذشته به طور مداوم معماری پروژه دچارتغییراتی شده است. تغییراتی که باعث بهبود سیستم می شوند و این دانش به من هم منتقل میشود، درجریان امور قرار می گیرم و .. تمامی اینها باعث می شوند که پیشرفت کنم.

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید