عشق سال‌های وبا

خب که چی!!؟
این جمله ای هست که تقریبا صفحه ۸۰ به خودم گفتم و آخر کتاب هم باز گفتم خب که چی.

اینکه هیچ جایی از رمان دچار تفکر نشدم برام بدترین قسمتش بود…
تنها یک جمله داشت که باعث شده یک ذره فکر کنم
همه انسانها، تنها با زایمان مادرشان به دنیا نمی آیند، بلکه بارها و بارها به دلیل کسب تجریبات تازه، زاده می شوند.
صفحه ۲۳۸

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید