آیا متعهد به نوشتن هستم؟

در چند پست قبل متعهد شده بودم که بنویسم، حتی اگر روزی سه خط باشد. اما آیا متعهد به نوشتن بوده ام؟

جواب کوتاه: خیر.

جواب بلند: بله. اما نوشته هایم قابل انتشار نیستند یا آنطوری که شما فکر می کنید ننوشته ام. در پست قدرت تکرار توضیح داده ام که قرار است کارهای تکراری بیشتری انجام بدهم. یکی از این کارهای تکراری نوشتن روزانه ۱۰۰۰ کلمه در مدت ۲۵ دقیقه است. حتما با خود می گویید این اعداد و ارقام را از کجا آورده ام!؟ برای دانستن آن لازم هست که پست شاهین کلانتری در مورد کاری شگفت انگیز برای بهتر کار کردن را بخوانید. اما فقط به این پست بسنده نکنید. حتما مطلب زیر سنگ ها چه خبر است را در سکوت محض با خیال آسوده و به دور از پریشان فکری بخوانید.

با توجه به توضیحات بالا من روزانه ( تقریبا ۱۰ روز) در حال نوشتن هستم. این مطالب که غالبا تکراری و غیرقابل پخش هستند باعث شده است که استرس ها و ترس های خودم را بهتر بشناسم و سعی در بالا بردن کیفیت زندگی ام بکنم. اما هنوز به نتیجه دلخواه یا به تعبیر خودم معجزه نوشتن را بطور کامل ندیده ام. در این مدت کم قرار نیست معجزه خاصی روی دهد، اما دائما با خودم تکرار می کنم که باید این کار را هر روز تکرار کنم هر چند تمام مطالب هر روز مثل هم باشد.

یکی از نتایج این نوشته ها این بوده است که بخشی از مشکل خودم را بهتر شناسی کنم. این مشکل که در عصر حاضر برای خیلی ها ممکن است پیش بیاید استرس نام دارد. در پست های آتی حتما نگاهی به آن خواهم انداخت و سعی خواهم کرد معجزه نوشتن و کارهای تکراری را برای شما بیان کنم.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید