چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید؟

چشم ها را باید شست؛ جور دیگر باید دید؟

یک شعر تکراری ، یک جمله قشنگ برای کارت پستال… همین!؟ این شعر سهراب را بارها و بارها شنیده ایم. بارها برای دلداری دادن به دوستی از آن استفاده کرده ایم. اما عمیقا خودمان به آن پایبند بوده ایم؟

چشم ها را باید شست به معنای در لحظه زندگی کردن است. در لحظه زندگی کردن به معنای این نیست که هر کاری که دلمان می خواهد باید انجام دهیم.

در لحظه زندگی کردن یعنی:

مفروضات ذهنی خود را شکستن. مفروضاتی که از یک سری تجربه گذشته به دست می آیند و ترس از آینده هم روی آن تاثیر می گذارد. چشم ها را باید شست؛ شعر سهراب را باید با چشمان شسته خواند.

تاجر ترسنده طبع شيشه جان

مولانا

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید