Travel brings wisdom – part 0

یکی از فلسفه های سفر بنظرم رشد و توسعه مهارت فردی و جمعی است. اگر در پایان هر سفری نتوانیم فکر، روح و جسم خود را رشد دهیم طبعا دچار ضرر و زیان شده ایم.
قرار هست مجموعه ای تحت عنوان Travel brings wisdom بنویسم در مورد جاهایی که سفر می کنم و آدم هایی که باهاشون هستم. سفرهایی که از یک جمع حداقل سه نفره شروع میشه و ممکن هست تا 20 30 نفر هم جامعه تشکیل دهنده اون سفر باشند. سفر کننده حرفه ای نیستم اما شاید روزی حرفه ای بشوم؛ البته خیلی مبتدی هم نیستم.
برای من معنی سفر از زمانی که اولین هیچ هایکم رو رفتم تغییر کرد یا به بیان بهتر معنی سفر رو درک کردم و از اون موقع سعی می کنم تا حدود بیشتری در زندگی پر پیچ و خم بیشتر به سفر برسم و بهانه را برای سفر کردن تا حدودی که تواناییش را داشته باشم کنار بگذارم.
پی نوشت:
1. جمله Travel brings wisdom نقل قولی از Joe Abercrombie است.
2. ملیسا قبلی در پستی اصطلاح جالبی به کار برده بود: انگار دین دنیای جدید سفره. این مجموعه نوشته قرار نیست به شما القا کنه که باید حتما سفر بروید یا کاری کنم که باعث معروفیت من شود. فقط قرار هست کمی از خاطرات و رویدادهای سفرم رو اینجا ذکر کنم. خواندن پست ملیسا را از دست ندهید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید