برچسب: عدد 13

عدد 13

پست شماره 13

13 یک عدد مقدس است. در مورد این عدد هیچی نمیتوان گفت… کسانی قداست این عدد را درک می کنند که عاشق آن باشند. انتهای پست.