برچسب: هیچهایک

دست های متعهد

تعهد به نوشتن: روزی سه خط

بارها و بارها شنیده ایم که نوشتن بر هر دردی دواست. پس تصمیم گرفته ایم که بنویسیم. بارها و بارها تصمیم هایی درباره نوشتن به صورت مداوم گرفته ایم؛ اما هرکدام با شکستی رها...

برغان با طعم هیچهایک

زمستان که از راه رسید تقویم را ورق زدم و با حیرت به آن نگاه کردم! هیچ تعطیلی در آن وجود نداشت تا 12 اسفند ؛ حتی 22 بهمن هم افتاده بود جمعه :/...

قسمتی از مسیر هیچهایکمون

دنیا همه هیچه

اولین هیچ و این همه خاطره!!!! دو سال خدمت رفتم هیچی ندارم در موردش حرف بزنم ؛ اما سه روز رفتم سفر هیچهایکی می تونم یه رمان سه گانه 700 صفحه ای بنویسم :دی...

answer to life the universe and everything

answer to life the universe and everything

پس از مدت ها سری به اینجا زدم ؛ چقدر سوت و کور است :/ اما با پاسخ یک سوال مهم برگشتم : پاسخ به زندگی ، جهان و همه چیز! روی لینک روبه...