برچسب: کامنت مناسب بگذاریم

کامنت مناسب بگذاریم

کامنت مناسب بگذاریم

“خیلی خوب بود.” کامنتی هست که به هر بلاگی که سر میزنم آن را مشاهده می کنیم. بیشترین کامنت های زیر یک مطلب از جنس همین جمله ساده هستند یا مشابه آن. اما هدف...